NOWOŚĆ! PRODUKT POLSKI

Zewnętrzna aktywna kurtyna podczerwieni

Dzisiejsze systemy alarmowe przeciwwłamaniowe powinny nie tylko skutecznie wykrywać intruza w strzeżonej strefie, ale wykrywać Go jak najwcześniej, tak by czas od podjęcia przez intruza próby włamania do dokonania przez niego grabieży czy zniszczeń pozwolił ochronie (grupom interwencyjnym) skutecznie zabezpieczyć obiekt.

Jednocześnie system alarmowy nie powinien zmniejszać komfortu życia mieszkańcom chronionych obiektów poprzez rygorystyczne wymogi procedur obsługi i zachowania się w strefie strzeżonej.

Dla osiągnięcia tych celów coraz częściej stosuje się metody ochrony obwodowej obiektu.
Jednym z takich elementów ochrony obwodowej jest proponowany przez nas system zewnętrznych lub wewnętrznych kurtyn aktywnej podczerwieni.
przykład zastosowania kurtyny podczerwieni

Kurtyny podczerwieni tworzą we wnęce okiennej lub drzwiowej jakby kraty z niewidocznych strumieni światła podczerwieni. Próba naruszenia tej „kraty” powoduje natychmiastowe uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

Zainstalowanie takiego systemu kurtyn po stronie zewnętrznej budynku powoduje że wykrywanie intruza, włamywacza jest najwcześniejsze, gdy próbuje On „atakować” otwory okienne czy drzwiowe, co pozwala ochronie skutecznie bronić naszego mienia.

Kurtyny podczerwieni znajdują zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzealnictwie kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgrodzenia widza od drogocennych eksponatów.

Poznając sposób działania kurtyn podczerwieni o różnych wymiarach wysokości znajdujemy zastosowania także w automatyce domowej lub przemysłowej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Wróć